ویژگی پروژه ها:
  • مدل کابینت کلاسیک
  • نوع کابینت روکش چوب رنگ شده
  • نوع جنس mdf مغزخارجی با روکش چوب
  • رنگ شده به سلیقه مشتری