ویژگی پروژه ها:
  • کار کلاسیک روکش کره ای
  • صفحات کره ای
  • یراق الات بلوم
  • محل نصب زعفرانیه