ویژگی پروژه ها:
  • سبک کلاسیک روکش چوب
  • با صفحات کورین
  • محل نصب جردن