ویژگی پروژه ها:
  • سبک کار فانتزی
  • یراق الات بلوم
  • موشنهای گلاس ترک
  • محل نصب سهروردی جنوبی